Flyttekostnader og skattefradrag i Norge – Hva gjelder?

Er flyttekostnader fradragsberettiget? Ja, i noen tilfeller er det mulig.

Det kan være utfordrende å få fradrag for flyttekostnader, til tross for RUT-fradrag for flytting. For at kostnadene skal være fradragsberettiget, må du være i en arbeidssituasjon der arbeidsgiver krever at du flytter. Det er ikke nok; det må også være slik at du risikerer å miste jobben, for eksempel på grunn av arbeidsmangel på stedet du befinner deg. Hvis du ønsker å få flyttekostnadene fradragsberettiget, sørg for å ha dokumentasjon fra arbeidsgiveren om at din stilling opphører på stedet du befinner deg, og at den eneste måten å beholde jobben på er å flytte til en annen by.

Hvilke flyttekostnader kan du trekke fra?

Du kan trekke fra alle kostnader som er direkte relatert til selve flyttingen, som det en flyttebyrå ville håndtere. Dette inkluderer nedpakking, transport med lastebil og utpakking av alle dine ting. Vær oppmerksom på at utpakking ofte ikke er inkludert i et vanlig tilbud fra flyttebyråer. Selv om det bare er du som må flytte, kan du trekke fra hele familiens flyttekostnader fra ett hjem til et annet.

Bilde av mynter stablet på hverandre med penner og kalkulator i bakgrunnen, illustrerer økonomisk planlegging og skattefradrag for flyttekostnader i Norge

Hva får du ikke fradrag for når du flytter?

Generelt gis det ikke fradrag hvis du bytter arbeidsgiver i forbindelse med flyttingen. Det kan dog være unntak. Kun verifiserbare «ekte» kostnader er fradragsberettigede, men hvis du bruker egen bil, kan du ta standardfradrag for bilbruk. Hvis du må selge egen bolig med tap på grunn av flytting, er ikke tapet fradragsberettiget som flyttekostnad. Det finnes imidlertid andre regler for skatt på realisasjonstap og -gevinst. Du kan heller ikke trekke fra kostnader til nye møbler, gardiner, persienner osv., selv om du føler det er nødvendig i den nye boligen. Skatteetaten anser ikke denne merkostnaden som fradragsberettiget.

Skattefrie bidrag fra arbeidsgiver og arbeidsformidling ved flytting

Selv om det er svært sjeldent at NAV gir et flyttebidrag, er det skattefritt. Det er mer vanlig at arbeidsgiveren, hvis de krever at du skal flytte, gir et flyttebidrag. Dette er skattefritt, noe som gjør det svært gunstig. Det skal dekke de kostnadene du har i forbindelse med flyttingen. Det skal være rimelig, men det finnes ingen fast sats å gå etter, så sørg for å spare på kvitteringer og utlegg for å kunne bekrefte at bidraget du har fått er rimelig.

Skattefradrag for dobbel bosetting ved jobbrelatert flytting

Hvis du eller din partner må flytte for jobb til en annen by over 50 km unna, kan dere kvalifisere for skattefradrag for dobbel bosetting. Alle kostnader må dokumenteres. Dersom dere må ha to boliger på grunn av jobb i forskjellige byer, og en av dere overnatter i den andre byen minst en natt ukentlig, kan dere ha rett på fradrag. Dette er imidlertid begrenset til to år, med mindre dere finner en bedre løsning. I noen tilfeller kan fradraget forlenges til fem år. Fradraget gjelder boligen der familien ikke bor. Det er viktig å registrere adressen der familien bor, siden fradraget kan påvirkes hvis en bolig er dyrere. Den som bor på arbeidsstedet kan få ekstra fradrag på 69 NOK per dag for økte levekostnader.

Er flyttekostnader fradragsberettiget i rettslige tilfeller?

Hvis Skatteetaten spør hvordan du kan trekke fra flyttekostnader, kan du referere til disse to rettsavgjørelsene:

  • Selskapet ble kjøpt opp av et annet selskap i en annen by, og for å beholde jobben krevdes det flytting (RÅ 1969 fi 33).
  • Arbeidsgiveren krevde flytting til en annen by på grunn av intern opplæring som ble utført der (RÅ 1969 fi 560).

Lovgivningen om fradragsberettigede flyttekostnader er gammel, men gjelder fortsatt. Vi håper du ikke havner i en situasjon hvor du må bruke den, men hvis det skjer, håper vi at denne informasjonen har vært til hjelp.

RUT-fradrag for arbeidskostnader ved flytting

Siden 2016 har du rett til å trekke fra arbeidskostnader for flytting. Dette gjelder hvis du betaler skatt i Norge og for flyttinger innen hele EU. Mer om RUT-fradrag for flytting kan du lese i denne artikkelen.

Andre fradrag ved flytting

Homestyling, meglerkostnader og lignende utgifter på grunn av flytting kan du få fradrag for mot eventuell gevinstskatt hvis du har en slik. Gevinstskatt oppstår når du selger en bolig for mer penger enn du kjøpte den for, og du kan få fradrag på gevinstskatten i visse tilfeller. Les mer om dette her.

By  Андрій | 27-06-2024 |
Comments (0)