RUT-fradrag for flytting og flyttevask i Norge 2024

Du kan få RUT-fradrag for flytting når det gjelder utgifter til flyttevask og bruk av flyttebyrå. Dette betyr at du kan trekke fra 50% av arbeidskostnaden, slik at du betaler halvparten av den vanlige prisen! RUT-fradrag for flytting inkluderer flyttevask fra starten, og fra 1. august 2016 har du også kunne få fradrag for flyttebyråets arbeid. Dette fradraget gjelder når du flytter husholdningsartikler mellom boliger, men ikke for levering av nye møbler som en sofa. Du kan få fradrag på opptil 75 000 kr per person fra 2021.

Bildet viser en kvinne som organiserer omfattende rengjøring i en lys og moderne stue, hvor fire versjoner av henne selv utfører ulike rengjøringsoppgaver effektivt.
Bildet: Canstock.com

RUT-fradrag for flyttevask

Når du bestiller flyttevask, oppgi at du ønsker RUT-fradrag. De fleste rengjøringsfirmaer kan trekke fradraget direkte fra fakturaen. Du betaler da bare halvparten av arbeidskostnaden. Kostnader til rengjøringsmidler og transport kan ikke fradragsføres, noe renholdsfirmaene vanligvis vet.

RUT-fradrag for flyttebyrå, 75 000 kr per voksen i flyttingen!

Du kan få RUT-fradrag for arbeidskostnadene til flyttebyrået siden august 2016. Dette betyr at du kun betaler halvparten av arbeidskostnaden opp til 75 000 kr per voksen som flytter. Det totale RUT- og ROT-fradraget kan aldri overstige 75 000 kr i året per person i husstanden som betaler skatt.

Merk at flyttebyråer ikke kan gi RUT-fradrag for leie av lastebil eller for eksempel kostnader til flytteesker. Kun arbeidskostnaden kvalifiserer for fradrag. Hvis lastebil er inkludert i tilbudet og de gir RUT-fradrag på hele beløpet, er noe feil. Da kan du bli betalingsansvarlig. Normalt vet flyttebyråene nøyaktig hva som kan fradragsføres og hva som ikke kan.

Homestyling ved flytting er ikke RUT-berettiget

Homestyling er fradragsberettiget som flyttekostnad, men ikke som grunnlag for RUT-fradrag. Hvis du får hjelp til å organisere ditt nye hjem, er det ikke berettiget til RUT-fradrag. Men som nevnt ovenfor er flyttevask og vanlig rengjøring berettiget til RUT-fradrag. Imidlertid kan du få RUT-fradrag for transportarbeid hvis du får hjelp til å transportere bort møbler i forbindelse med homestyling, fotografering, visning osv., hvis det, som Skatteetaten skriver, «…har en direkte sammenheng med flyttingen».

RUT-fradrag for hagearbeid

Du kan få RUT-fradrag når du ønsker å rydde opp i hagen før et salg og flytting. Du får RUT-fradrag for å rake, luke, klippe gress og hekk. Fra august 2016 kan du også gjøre RUT-fradrag for beskjæring av busker og trær, samt samling av hageavfall for bortføring av det som er ryddet i hagen. Selv trefelling, stubbefresing og vedkløyving kan du få RUT-fradrag for, noe som ble presisert i 2021.

RUT-fradrag ved flytting til og fra Norge og innen EU/EØS

Du har rett til RUT-fradrag også når du flytter til eller fra Norge, selv om reglene varierer noe. Når du flytter fra Norge, kan du som vanlig få RUT-fradrag for flyttevask i hjemmet ditt. Fra august 2016 kan du også trekke fra 50% av arbeidskostnaden for flyttebyråets tjenester. Ved flytting til Norge eller mellom EU/EØS-land, kan du fortsatt få RUT-fradrag i Norge. Forskjellen er at du må ta vare på alle kvitteringer og etterpå sende dem inn til Skatteetaten for å kreve RUT-fradrag for halvparten av arbeidskostnaden for både flyttevask og flyttebyråets tjenester. De samme reglene gjelder selv om det er utenlandske selskaper som utfører flyttevask eller selve flyttingen.

Reglene gjelder også hvis du flytter innen et annet EU/EØS-land eller mellom disse landene. Et av kravene du må oppfylle er at du må ha vært skattepliktig i Norge i løpet av året flyttingen finner sted, og at 90% av inntektene dine er skattlagt i Norge. Hvis du bruker utenlandske flyttefirmaer, må de ha en tilsvarende norsk F-skattseddel.

RUT-fradrag for å flytte fra en fast bolig til en fritidsbolig i Norge eller utlandet?

Du kan også få RUT-fradrag for flytting mellom dine boliger. Den som flytter skal ifølge Skatteetaten ha bruksrett, og fritidsboligen skal hovedsakelig brukes til boligformål innen EU eller EØS. Flyttefirmaet som utfører flyttingen skal ha norsk F-skatt hvis noen del av flyttearbeidet utføres i Norge. Det anbefales å kontakte Skatteetaten før en slik flytting utføres, da flyttefirmaene ikke alltid vet nøyaktig hva som gjelder, og det er du som kan bli holdt ansvarlig for tilbakebetaling hvis det oppstår feil.

Hvor stort er RUT-fradraget ved flytting?

Du kan benytte deg av RUT-fradrag for flytting på opptil 75 000 kr per voksen som flytter. Dette er maksbeløpet for RUT-fradrag (og ROT-fradrag) for et helt år. Det betyr at du må legge sammen flyttebyråets RUT-fradrag med rengjøringsfirmaets, og hvis du eventuelt har benyttet deg av ROT- eller RUT-fradrag for noe annet i løpet av året. Det totale beløpet er maksimert til 75 000 kr/år for hver voksen i husstanden. Er du over 65 år, har du også rett til 75 000 kr/år i RUT-fradrag. Har du barn over 18 år, kan de også få benytte RUT-fradrag for foreldrenes flyttekostnader hvis de har betalt disse, og selvfølgelig må de også ha en skatt å trekke fradraget fra.

Krav til RUT-fradrag for flyttebyrå og flyttevask i 2024

Krav til RUT-fradrag for flyttebyrå og rengjøringsfirma

  • Hvis arbeidet utføres i Norge, må selskapet ha norsk organisasjonsnummer og være registrert for MVA; dette gjelder selv om bare en del av arbeidet utføres i Norge. Vær spesielt oppmerksom på dette ved en utenlandsflytting som utføres av et utenlandsk flyttebyrå.
  • Hvis arbeidet utføres helt i utlandet, men innenfor EU eller EØS, trenger ikke selskapene å ha norsk organisasjonsnummer, men de må oppfylle tilsvarende krav i sitt hjemland.
  • I Norge er det også i visse tilfeller mulig å få RUT-fradrag når man ansetter en privatperson for sin flytting. Sjekk dette med Skatteetaten for å få klarhet i de eksakte reglene.

RUT-fradrag for boligen du skal flytte fra

  • Du eller de som søker om RUT-fradraget må minst delvis bo i boligen som RUT-fradraget gjelder for.
  • Sommerhus, andelsleilighet eller hytte som du bruker i fritiden regnes som bolig selv om du ikke eier den, men for eksempel bare leier.
  • Ved såkalt dobbelt bosetting har du rett til RUT-fradrag i begge boligene.

Når har du rett til RUT-fradrag ved flytting?

  • Du må ha vært minst 18 år en gang i løpet av året flyttingen finner sted.
  • Boligen må du bruke som ditt permanente- eller fritidsbolig.
  • Du skal være bosatt i Norge og betale skatt her (ubegrenset skatteplikt) eller bo i utlandet men velge å skattlegges i Norge etter skatteloven (begrenset skatteplikt).
  • Du har rett til å gjøre RUT-fradrag for RUT-arbeid utført i dine foreldres bolig hvis du har betalt for det. (Derimot har du ikke rett til det hvis du har gjort det samme for dine barn…)

Hvem må tilbakebetale hvis RUT-fradraget ikke går igjennom?

Normalt er det den som mottar RUT-fradraget som også blir ansvarlig for tilbakebetaling hvis det ikke går igjennom. Dette gjelder selv om flytte- eller rengjøringsfirmaet har administrert RUT-fradraget overfor Skatteetaten. Du har imidlertid mulighet til å avtale med flytte- eller rengjøringsfirmaet at de blir erstatningsansvarlige overfor deg hvis RUT-fradraget ikke går igjennom. Oftest går de ikke med på dette, men det kan være verdt å prøve, spesielt hvis du føler deg usikker på om du har rett til RUT-fradrag.

Hvem får ikke RUT-fradrag?

Husk at du må ha inntekt og betale skatt for å nyttiggjøre deg av RUT-fradraget. Hvis du ikke betaler skatt, eller hvis du har betalt mindre skatt enn ditt RUT-fradrag, vil du bli betalingsansvarlig. Dette har skjedd med noen studenter uten inntekt, der flytte- eller renholdsbedriften har benyttet RUT-fradraget ved flytting. Tenk også på at andre skattefradrag kan redusere den totale fradragsmuligheten hvis du ikke betaler så mye skatt.

Du kan heller ikke ansette deg selv eller slektninger for arbeid som du deretter krever RUT-fradrag for. Eksempler på personer som Skatteetaten regner som dine slektninger og derfor ikke kan utføre RUT-fradragsarbeid for deg, selv i et annet selskap:

Skatteetaten regner følgende personer som dine slektninger:

Ektemake, tidligere ektefelle, samboer med felles barn, foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og oldebarn osv., inkludert deres ektefeller samt søsken med deres eventuelle ektefeller og dito søskens barn, barnebarn og oldebarn osv.

Tips angående RUT-fradrag ved flytting

En forutsetning for RUT-fradrag er at du ansetter et firma som har «F-skatteseddel» eller tilsvarende hvis det er et utenlandsk firma. Ta vare på alle kvitteringer som kan være grunnlag for RUT-fradrag, og be også om at firmaene ordner RUT-fradragene direkte med Skatteetaten, så du slipper. Noen ganger tar de et administrativt gebyr for dette, men det kan være verdt det for å slippe å legge ut pengene til selvangivelsen er klar. Det er også mulig å gjøre andre fradrag på skatten i forbindelse med flytting.

Hva betyr RUT-fradrag?

RUT står for Rengjøring, Vedlikehold og Tøyvask, og er den skattereduksjonen du kan få for husholdningsarbeid som du ansetter noen for å gjøre.

Endringer angående RUT – 2024

RUT-fradraget har endret seg hvert år siden det ble innført. Nye tjenester har blitt fradragsberettiget, og noen er også fjernet. Nytt i 2021 var en økning av RUT-fradraget til 75 000 kr per person og år, i tillegg til at du også kan få fradrag for transport av møbler hvis du ønsker å selge dem for å fremme gjenbruk. For RUT-fradraget i 2024 er det ennå ingen forslag til endring; det som er oppdatert for 2024 er at også ROT-fradraget er på 75 000 kr.

By  Андрій | 27-06-2024 |
Comments (0)