Flytte til leiebolig – hva bør du tenke på?

Skal du flytte til en leiebolig eller vurderer du det? Her går vi gjennom hva som er viktig å tenke på før du flytter til leiebolig, og hvilke rettigheter og plikter du har som leietaker. Når du er oppdatert på dette, kan du pakke flytteeskene dine med tillit!

Har du allerede funnet en leiebolig å flytte til? Gratulerer! Leter du fortsatt? Da kan du ha nytte av vår omfattende guide om hvordan man finner leiligheter til leie.

En ung kvinne pakker flytteesker i sin nye leiebolig, forberedt på å organisere sitt hjem

Kontroller leiekontrakten og avklar uklarheter

Det er viktig å få en skriftlig leiekontrakt. Sjekk at alle personopplysninger stemmer i kontrakten. Det er også viktig at du vet hva som er inkludert og hva som ikke er inkludert i leien.

  • Er vann, varme og strøm inkludert i leien? Vann og varme er vanligvis inkludert, mens det for husholdsstrøm kan variere.
  • Når får du nøkkelen og kan flytte inn? Er tiltrædelsesdato inkludert klokkeslett angitt i kontrakten? Husk at hvis leiekontrakten gjelder fra en lørdag, søndag eller helligdag, er det ofte neste hverdag som gjelder som tiltrædelsesdato.
  • Hvor lang er oppsigelsestiden? En vanlig oppsigelsestid for leieboliger er tre måneder, noe som betyr at du er forpliktet til å betale leie for de tre månedene selv om du flytter ut tidligere.
  • Hva gjelder for depositumet? Hvor stort er det, når skal det betales, og når får du det tilbake ved avsluttet leieperiode (hvis alt er i orden)?

I tillegg til leiekontrakten er det også bra hvis du får en kopi av inspeksjonsprotokollen (inspeksjon gjøres vanligvis når den forrige leietakeren har flyttet ut).

Flytte fra hus til leiebolig

Når du flytter fra hus til leiebolig, får du mindre å ta hånd om og selv være ansvarlig for. Ofte innebærer en flytting fra enebolig til leilighet også mindre plass, og dermed mindre å rengjøre, men også mindre lagringsplass. Begynn i god tid før flyttingen å rydde blant ting du ikke trenger i ditt nye hjem.

Meld flytting til Skatteetaten og ordne ettersending

Du som flytter må melde fra om de nye adresseopplysningene til Skatteetaten, dette gjelder også dine barn. Du kan også ordne ettersending av post via postens tjenester; dette kan du lese mer om i denne artikkelen om adresseendring og hvordan du melder flytting til Skatteetaten.

Søk om bostøtte hvis du har rett til det

Sjekk om du har rett til bostøtte eller boligtilskudd og søk i så fall om dette. Hvis du flytter fra adressen du har bostøtte for, trenger du å sende inn en ny søknad for den nye adressen.

Alt om bostøtte

Tegne hjemforsikring for leiebolig

Det er ikke obligatorisk å tegne en hjemforsikring, men det anbefales på det sterkeste.

Mer om hjemforsikring ved flytting

Tegne avtale om strømabonnement

Hvis husholdningens strøm ikke er inkludert i leien, må du selv tegne en avtale om strømabonnement.

Mer om flytting og strømavtaler

Skaffe eller flytte TV- og internettabonnement

Husk å flytte eller skaffe nytt TV- og internettabonnement. Veiledning finner du i vår sammenligning av bredbånd og guide om TV-abonnementer.

Inspeksjon av leiligheten

Når du flytter inn, er det lurt å gå gjennom leiligheten og eventuelt inspeksjonsprotokoll dersom du har tilgang til dette. Oppdager du mangler som ikke er nevnt i inspeksjonsprotokollen, er det viktig å notere dette og informere utleieren. Det samme gjelder hvis leiligheten ikke er ordentlig rengjort. Hvis nødvendig, ta bilder slik at det ikke oppstår noen uenigheter. På denne måten unngår du å måtte betale for skader som allerede fantes i boligen ved innflytting.

Dette gjelder når du bor i leiebolig

Når du bor i leiebolig, er det utleierens ansvar å ta seg av vedlikeholdet, som for eksempel tapetsering eller maling. Ønsker du å male eller tapetsere selv, kan du gjøre dette så lenge det blir gjort ordentlig og ikke med altfor avvikende farger eller mønstre. Du kan derimot ikke gjøre større endringer som påvirker den faste innredningen eller planløsningen, uten å først ha fått godkjennelse fra utleieren.

  • Du er pliktig til å betale leien i tide i henhold til avtalen.
  • Du har også ansvar for å umiddelbart informere utleieren hvis det oppstår vannskader eller annen type skade.
  • Du kan bli samboer og ha inneboende uten å spørre utleieren om tillatelse, så lenge du som står på leiekontrakten også bor i leiligheten.
  • Du har ansvar for at verken du, samboere, inneboende eller besøkende forstyrrer naboene.
  • Du skal gi utleieren tilgang til leiligheten for eksempel for tilsyn og reparasjoner. Utleieren kan ikke gå inn i leiligheten din uanmeldt, med unntak av nødsituasjoner.
  • Som leietaker med førstehåndskontrakt har du direkte besittelsesvern. Besittelsesvern betyr at en leietaker som blir oppsagt men ikke aksepterer utflytting har rett til å prøve spørsmålet om forlengelse av avtalen hos husleietvistutvalget.

For mer informasjon om hva som gjelder når du bor i leiebolig, kan du henvende deg til Leieboerforeningen.

By  Андрій | 22-06-2024 |
Comments (0)