Regler for flyttebidrag 2024, Arbeidsformidlingen, Trygdekassen, EU, Sosialtjenesten

Flyttebidraget opphørte i 2015 og erstattet tidligere tre ulike typer bidrag. I dag kan man ikke lenger motta flyttebidrag for pendlerkostnader eller flytting av bohag, men kompensasjon for reisekostnader til jobbintervjuer er fortsatt tilgjengelig. Diskusjoner pågår om gjeninnføring av flyttebidrag til Nord-Norge. Personer mellom 18-35 år kan søke EU-bidrag gjennom NAV. Sosialtjenesten og NAV kan i visse tilfeller også tilby hjelp. Flyttefradrag er fortsatt mulig ved flytting.

Store deler av det vi tidligere kalte flyttebidrag har ikke eksistert siden noen år tilbake. Dette ble bestemt 1. september 2015. Siden 1999 har man i Norge kunnet motta ulike typer flyttebidrag når man flytter på grunn av jobb. Dette er ikke lenger mulig. Men nye diskusjoner pågår i 2024, blant annet om flyttebidrag til Nord-Norge.

Bilde av en dommer som slår en klubbe i en rettssal, symboliserer juridisk autoritet og rettslige avgjørelser

Detaljer om flyttebidraget

Flyttebidraget har tidligere vært en fellesbetegnelse for tre forskjellige bidrag.

Man har kunnet få kompensasjon hvis man må pendle til jobben. Man har da kunnet få bidrag for både daglig og ukentlig pendling der det har vært nødvendig. Støtten for pendling har opphørt, og man får nå ikke lenger flyttebidrag hvis man må pendle til sitt nye arbeid.

Kompensasjon for flytting av bohag har vært en annen type flyttebidrag som nå har opphørt. Har man vært arbeidssøkende over lengre tid og deretter fått jobb et annet sted, har man tidligere kunnet få dekket kostnader for å flytte sitt bohag. Dette er ikke lenger mulig. Det er politikere som har foreslått å gjeninnføre en form for flyttebidrag for de som flytter til Nord-Norge, dette på grunn av det store behovet for arbeidskraft som har oppstått når utbygging av blant annet batterifabrikker har startet.

Den typen flyttebidrag som fortsatt eksisterer er kompensasjon for å reise til jobbintervjuer i en annen by enn hjembyen. Man kan fortsatt motta slik støtte. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon.

Personer mellom 18-35 år kan også søke om EU-bidrag gjennom NAV.

Gjennom Sosialtjenesten og NAV kan man også undersøke hva de kan bidra med, under visse forhold kan det finnes muligheter for å motta flyttebidrag gjennom dem.

Det er fortsatt mulig å få skattefradrag for flyttekostnader. Ønsker du flere økonomiske tips før din flytting, se vår artikkel om priser for flyttebyråer.

Til slutt kan selvfølgelig selskapet du skal begynne å arbeide for tilby deg et flyttebidrag, noe som er uavhengig av myndighetene, selv om det finnes visse muligheter for bedrifter å trekke fra slik kostnad for å redusere skatten.

By  Андрій | 26-06-2024 |
Comments (0)