Parkering av flyttebil, hvordan parkerer man under flytting?

Når du skal parkere flyttebilen ved din nye adresse i Norge, er det viktig å sjekke parkeringsmulighetene på forhånd. Dette er spesielt viktig i storbyområder, hvor parkering kan være en utfordring. En parkeringsbot midt i flytteprosessen er selvsagt ikke ønskelig.

Bruker du et flyttebyrå? Da er det også viktig å undersøke avstanden fra parkeringen til inngangen, da dette kan påvirke prisen på flyttetjenesten.

Det ideelle er å stå på en tillatt parkeringsplass eller i en lastesone. Men hva gjør du når det ikke finnes en slik plass nær inngangen eller døren?

Parkering under flytting – hva gjelder egentlig?

For parkering under flytting gjelder ingen spesielle regler. Du kan for eksempel ikke parkere flyttebilen på fortau, eller blokkere inn- og utfarter.

Ved lasting og lossing av varer kan du midlertidig stå der det er parkeringsforbud mens du laster eller tømmer flyttebilen. Husk at du da må være ved bilen hele tiden og ikke kan forlate den for å ta en pause. Uansett om du trenger en kort kaffepause eller om flyttebilen skal stå over natten, kreves en egnet parkeringsplass.

Lurer du på om du får kjøre inn på eiendommen eller inn i gårdsrommet? Det er ofte mulig å få tillatelse til dette i forbindelse med flytting. Kontakt eiendomsforvalteren eller borettslaget i god tid før flyttingen.

Midlertidig parkeringstillatelse for flyttebil

Det er også mulig å søke om midlertidig parkeringstillatelse, også kjent som parkeringsdispensasjon, for din flyttebil. Besøk kommunens eller bydelens nettsted for mer informasjon og søknadsskjema for dette.

By  Андрій | 02-07-2024 |
Comments (0)