Fridager ved flytting – hva gjelder for å få en flyttedag med lønn?

Har du lovmessig rett til fridager ved flytting? Nei, det finnes ingen norsk lov som spesifikt regulerer fridager ved flytting. De fleste arbeidsgivere tilbyr likevel ofte en eller annen form for fri når ansatte skal flytte. Enkelte avtaler kan til og med gi rett til betalt fridag ved flytting, spesielt hvis flyttingen er et krav fra arbeidsgiverens side, noe som også kan innebære rett til flyttegodtgjørelse. Dersom du ikke har en tariffavtale eller en annen avtale som gir rett til fridager ved flytting, vil det være opp til hver enkelt arbeidsgiver å bestemme praksisen på dette området.

Permisjon for flytting

Permisjon innebærer kortvarig fravær med lønn, vanligvis maksimalt en dag. I forbindelse med flytting er permisjon relativt uvanlig, men finnes for noen yrkesgrupper gjennom tariffavtaler, og forekommer også i policyen hos noen bedrifter. Hvis det ikke er inkludert i din tariffavtale, er det opp til arbeidsgiverens gode vilje om de ønsker å gi deg betalt fri ved flytting.

Permittering for flytting

Å bli innvilget permisjon ved flytting, det vil si ulønnet fri, er det ofte gode muligheter for. Dette er sjelden noe du har rett til, men permisjon ved flytting koster ikke arbeidsgiveren noe og er derfor vanlig at de godtar.

Bruke feriedager for å flytte

Du kan også søke om å ta ut en feriedag når du skal flytte. I de fleste avtaler på arbeidsmarkedet skal arbeidsgiver og arbeidstaker i samråd bli enige om ferien. Det er imidlertid nesten alltid opp til arbeidsgiveren å bestemme om det passer at du tar ferie på en bestemt dag. Sørg derfor for å søke om fri for flyttedagen i god tid og få en skriftlig godkjennelse fra arbeidsgiveren. Det kan bli kostbart å endre tid for en bestilt flyttebil og flyttevask hvis du må gjøre det fordi arbeidsgiveren ikke anser seg for å ha gitt ok til din frihet.

Bildet viser en åpen flyttebil lastet med møbler og esker parkert i en bygate, klart for flytting

Noen benytter foreldrepermisjon i forbindelse med flytting

Selv om du ifølge ferieloven har rett til å ta ut et visst antall feriedager, finnes det ingen garantier for at arbeidsgiveren godkjenner at du tar ferie på et bestemt dato. Når arbeidsgiver nekter fri for flytting, er det noen som benytter seg av muligheten til å ta ut foreldrepermisjon. Hvis du søker om foreldrepermisjon tre måneder før ønsket dato, har nemlig ikke arbeidsgiveren rett til å avslå din søknad. Hensikten med foreldrepermisjon er jo å være sammen med barnet ditt, men kanskje kan du kombinere dette.

Rett til fri ved flytting – hva sier tariffavtalen?

Vi har undersøkt hva som gjelder hos et utvalg fagforeninger. Sammendraget viser at det vanligvis ikke er regulert rett til fri ved flytting i de fleste sentrale tariffavtalene. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være lokale forskjeller, og mange arbeidsgivere har ofte en form for policy eller praksis for dette. Sjekk hva som gjelder på din arbeidsplass.

Rett til fri ved flytting som statsansatt

Statsansatte har de beste vilkårene, som har rett til fri uten lønnstrekk en arbeidsdag ved flytting, og i tilfeller der flytting gir rett til flyttegodtgjørelse, opptil tre arbeidsdager. Vi har ikke funnet noen andre avtaler som er like gode. Hvis du er statsansatt, bør du sjekke med din arbeidsgiver hva som gjelder i din spesifikke avtale.

Fri ved flytting – Kommunalt ansatt

Som kommunalt ansatt har du ifølge det sentrale tariffavtalen ikke rett til fri ved flytting. Du kan søke om permisjon, ferie eller avspasering hvis du har opparbeidet deg dette.

Fri ved flytting – IF Metall

Fri ved flytting er ikke regulert i IF Metalls sentrale tariffavtale. Det kan imidlertid finnes lokale avvik som gir deg rett til betalt fri.

Fri ved flytting – Unionen

Unionens sentrale avtale regulerer ikke fri ved flytting. Det kan imidlertid finnes lokale avtaler som du enklest sjekker ved å snakke med ditt lokale fagforbund eller arbeidsgiver.

Fri ved flytting – Lærerforbundet

For pedagoger som ikke er statsansatte, er fri ved flytting ikke regulert i Lærerforbundets avtale. Statsansatte pedagoger har derimot rett til en dags betalt fri ved flytting, eller opptil tre dager når flyttegodtgjørelse utbetales.

Ingen rett til fri ved flytting i Handel, Sykepleierforbundets eller Visjonens avtaler

Fri ved flytting er ikke regulert i Handel, Sykepleierforbundet eller Visjonens sentrale tariffavtaler. Det er likevel alltid verdt å spørre arbeidsgiveren. De ønsker naturligvis å hjelpe deg som arbeidstaker med din flytting.

Betalt fri hvis arbeidsgiver krever at du skal flytte

Noen ganger kan din arbeidsgiver kreve at du må flytte for å beholde jobben. I slike tilfeller er det vanlig at arbeidsgiveren ikke bare betaler for den tiden du trenger å bruke på flyttingen, men også for selve flyttingen. Dette er imidlertid ikke noe som er inkludert i mange avtaler, men forhandles i hver enkelt omorganisering. Hvis du må flytte, sjekk med din arbeidsgiver hva som gjelder.

Søk om fri i god tid før flytting

Selv om du ennå ikke har fått vite den nøyaktige flyttedatoen, kan det være lurt å sjekke hva som gjelder ifølge avtale eller praksis hos arbeidsgiveren din, og informere om din kommende flytting. Deretter bør du søke om fri fra jobben så tidlig som mulig før flyttingen. På denne måten unngår du usikkerhet, og kan fokusere på alt annet som må ordnes før flyttingen.

Er det noe mer du lurer på, i tillegg til fri ved flytting? Her hos Moveria finner du praktiske sjekklister for flytting og artikler om hvordan du finner de beste prisene for flyttevask og hvordan du finner et godt flyttebyrå.

By  Андрій | 28-06-2024 |
Comments (0)