Flytte våpenskap

Når du skal flytte et våpenskap, må du følge reglene som gjelder for flytting av våpen i Norge. Våpenskap er vanligvis tunge og uhåndterlige, så det er viktig å handle på en sikker måte. Det enkleste er å leie et flyttebyrå for jobben, men hvis du ønsker å flytte skapet selv, bør dere være minst to personer. Tøm skapet og ta av døren, fjern eventuelle bolter, bruk en jekketralle og bærestropper, og vær forsiktig!

Er det et våpenskap i et dødsbo? Sjekk at det er godkjent og fyll ut et skjema til politiet innen tre måneder. Pårørende kan søke om å beholde våpnene, selge dem, eller levere dem inn. Dette må skje innen ett år fra dødsfallet. Uansett hva man velger å gjøre, skal den originale våpenlisensen alltid følge med våpenet.

Bilde av en rifle i en åpen våpenfutteral, klar for sikker transport. Futteralet er laget av slitesterkt materiale i khakigrønn og beige, utstyrt med bærehåndtak for enkel håndtering
Bilde: Alexander Andrews / Unsplash

Hva gjelder for flytting av våpen?

Ifølge våpenloven i Norge er du som innehar våpen ansvarlig for å ta vare på dem og sørge for at de er under oppsyn slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Dette gjelder også under flytting og transport av våpen. Når våpen skal flyttes, bør de deles opp, og den vitale delen (for eksempel løpet eller sluttstykket) bør oppbevares separat og under personlig oppsyn.

Ved flytting av våpenskap skal du derfor ta ut våpnene fra skapet, demontere dem, pakke dem i futteral, og oppbevare de vitale delene separat under oppsyn.

Hvordan flytte et våpenskap?

Å leie et flyttebyrå for å flytte et våpenskap anbefales, spesielt hvis skapet veier over 170 kg. Profesjonelle flyttefirmaer har erfaringen og utstyret som kreves for en smidig og sikker håndtering.

Hvis du ønsker å flytte våpenskapet uten hjelp fra et flyttebyrå, bør dere være minst to personer for å bære, og helst en ekstra til å hjelpe til ved siden av. En solid jekketralle med stropper er nyttig å ha tilgjengelig. I tillegg til at våpenskap er tunge, er de ofte ganske uhåndterlige, og det kan være vanskelig å holde et godt grep, spesielt i trapper. Hvis det ikke er mulig å bruke jekketralle hele veien, anbefales det også å bruke bærestropper.

Begynn med å tømme skapet og ta av døren. Det er best å ta av døren når den er helt åpen. Døren er ofte tung – vær derfor forsiktig hvis skapet ikke er forankret, og ikke åpne det hvis skapet står på en ujevn overflate, da det er en risiko for at skapet kan velte på grunn av dørens vekt. Pass på fingrene!

Parker flyttebilen så nær som mulig, og sørg for at området hvor skapet skal stå er fritt. Vær spesielt forsiktig ved passasjer som trapper, heis og rampe opp til flyttebilen.

Håndtering av våpenskap i dødsbo

Når det er våpen i et dødsbo, vil et skjema fra politiet bli sendt til dødsboet. Du kan enten vente på dette skjemaet eller ta kontakt med politiet selv. Skjemaet skal innen tre måneder sendes tilbake til politiet med informasjon om hvilke våpen som finnes, hvordan de oppbevares, og hvem som håndterer dem på vegne av dødsboet. Hvis nøkkelen mangler eller man ikke har tilgang til koden, må dødsboet kontakte en låsesmed. Sjekk at våpenskapet er godkjent, da eldre skap ikke alltid møter dagens krav.

Pårørende kan søke om å beholde våpnene, selge dem, eller levere dem inn. Dette må gjøres innen ett år fra dødsfallet. Uansett hva man velger å gjøre, må den originale våpenlisensen alltid følge med våpenet.

Hvis en pårørende ønsker å overta våpen fra dødsbo

Hvis en pårørende ønsker å overta våpen fra et dødsbo, må vedkommende ha jegerprøven og søke om våpenlisens hos politiet. Den avdødes originale lisens skal vedlegges.

Hvis man ønsker å selge våpen fra dødsbo

  • Hvis en privatperson ønsker å kjøpe våpen fra et dødsbo, må vedkommende søke om våpenlisens hos politiet, og den avdødes originale lisens skal da vedlegges.
  • Hvis våpenet skal overdras til en våpenhandler, skal den originale lisensen også følge med.
  • Hvis du ikke lykkes med å selge våpnene innen ett år, vil politiet innløse dem.
  • Hvis man ønsker å skrote våpen fra dødsbo

Når våpen skal skrotes, leveres de til politiet som tar hånd om dem uten kostnad. Også da skal den originale lisensen følge med våpenet.

Du kan lese mer om våpen i dødsbo på politiets informasjonssider.

By  Андрій | 13-06-2024 |
Comments (0)