Feiring av innflytting: skikker og tradisjoner fra ulike land i verden

Innflyttingsfester feires med gaver som brød og salt, tradisjoner som symboliserer fellesskap og velstand. I Sverige er «flyttegrøt» en tradisjonell innflyttingsgave. Den franske «Pendaison de Crémaillère» markerer en gammel tradisjon ved å feire med en gryte i ovnen, mens det engelske «house warming party» følger tradisjonen der gjestene fyrer opp trebiter for å varme opp huset og drive bort onde ånder.

Lang tradisjon med innflyttingsgaver

Å flytte til et nytt hjem skal feires, like mye i dag som tidligere i historien. Venner, familie og nye naboer ble tidligere invitert til det nye hjemmet, akkurat som i dag, og de kom ikke tomhendte. De klassiske innflyttingsgavene som ble gitt var ofte tradisjonelle og symbolske. Mange gaver som ble gitt fulgte flerhundreårige skikker. Brød og salt, eller flyttegrøt, eller kanskje litt husvelsignelse.

Dette er en representasjon av tradisjonelle innflyttingsgaver som brød og salt, som symboliserer velstand og gjestfrihet
Bildet: CanStockPhoto

Brød og salt som innflyttingsgave

En flyttetradisjon som vi deler med blant annet tyskere og franskmenn, er å ta med brød og salt til innflyttingsfesten. Å gi bort brød og salt symboliserte fellesskap («å bryte brød») og velstand (saltet). Brødet representerer livets nødvendigheter og saltet kunne man bruke til blant annet konservering, så det symboliserte velstand, i tillegg var det dyrt. I Tyskland finnes fortsatt denne tradisjonen ved bryllup, «En gave som skal beskytte mot det onde».

Flyttegrøt – en svensk tradisjonell innflyttingsgave

I Sverige har tradisjonen alltid vært at man kommer med flyttegrøt når noen har flyttet, noe som innebærer å komme med mat til de nyinnflyttede. Oftest kom man med grøt, brød eller salt som symbol på at de nyinnflyttede ikke skulle lide mangel på livets nødvendigheter. I dag har tradisjonen med grøt, salt og brød endret seg noe, men mat og bakverk er fortsatt vanlige innflyttingsgaver. Det kan for eksempel være en kake, noen karameller, boller eller en enkel pai! Et tips er å bake eller lage maten selv for å tilsette litt ekstra omtanke.

Klassiske innflyttingsgaver ved innflytting i Europa

På bildet vises en gammel, hengende gryte i en åpen ildsted, festet i en intrikat jernanordning

Moveria opererer i en rekke land i Europa, og vi har oppdaget at noen av våre tradisjoner er lokale mens mange av dem er felles i alle våre land. Dette viser til rikdommen i våre europeiske tradisjoner.

I Frankrike vil du bli invitert til en «Pendaison de Crémaillère». Dette betyr bokstavelig talt at det henger en gryte i ovnen. Dette er en tradisjon fra middelalderen og symboliserer det første måltidet i det nye huset. Alle venner som hjalp til med flyttingen var velkomne til å dele dette første måltidet i huset.

På bildet vises en livlig flamme inne i en peis. Dette skildrer en del av en "house warming party", hvor gjestene bringer trebiter som brennes for å symbolisere varme og drive bort onde ånder, en engelsk tradisjon ved innflytting

«Crémaillère», som er opphenget av stål som ble brukt til å henge gryten i ovnen, var ofte dekorert og vakker. Dette var det siste som «flyttet inn» i boligen som et symbol på velstand og at det alltid skulle være mat på bordet.

Varme spiller en viktig rolle i mange land i forbindelse med innflytting. For eksempel på engelsk er til og med navnet på innflyttingsfesten – «house warming party». Der var tradisjonen at alle gjester tok med seg en liten symbolsk trebit som de brente i den første ilden som ble tent i peisen. I tillegg til at det var godt å varme opp huset, skulle det også drive bort eventuelle onde ånder og annet uhumskheter.

Åndelighet når du flytter inn i et nytt hjem, husvelsignelse

Både tyskere og briter deler skikken med å gi husvelsignelse. Dette gjør de rundt om i boligen og til de som skal bo der. Dette gjøres for å beskytte boligen og de boende mot ondskap.

Vanligste innflyttingsmaten i dag? Flyttepizza?

I dag vil jeg tro at flyttepizza er mer vanlig. Kjenner dere til flere tradisjoner ved flytting? Hør gjerne fra dere til oss.

By  Андрій | 10-07-2024 |
Comments (0)