Dødsboskifte, rydding og rengjøring av bolig – gå ikke glipp av noe!

Når noen vi står nær går bort, opplever vi ofte stor sorg. Likevel er det mange praktiske oppgaver som må håndteres. Du må ikke bare organisere en begravelse, men også ta hånd om dødsboet, lage en skifteoppgave, tømme hjemmet der avdøde bodde, og sørge for at det blir rengjort og eventuelt solgt. Dødsboskifte kan føles overveldende å måtte håndtere alt dette midt i sorgen, men med støtte fra andre pårørende og muligheten til å få hjelp utenfra, kan dette lettes betraktelig. I denne artikkelen hjelper vi deg med alt som gjelder den siste flyttingen.

På bildet vises en vakker uteplass med fargerike pelargonier og en turkis benk med puter. Perfekt for hageentusiaster som søker inspirasjon til en fargerik og avslappende uteplass

Skifteoppgave, hva er det?

I tillegg til å informere pårørende og arrangere begravelsen, må man ta tak i andre praktiske saker, som skifteoppgaven. Hva er da en skifteoppgave? Når en person dør, blir personens hjem et såkalt dødsbo. For hvert dødsbo skal det lages en skifteoppgave. Noen ganger kan det imidlertid være tilstrekkelig med en dødsboanmeldelse. Dette gjelder tilfeller hvor dødsboet mangler midler eller hvis midlene ikke strekker til for å dekke begravelse og andre utgifter. En dødsboanmeldelse erstatter da en skifteoppgave. En slik anmeldelse må gjøres innen to måneder etter at personen er død. Men det vanligste er å lage en skifteoppgave.

En skifteoppgave er kort sagt en oppføring av avdødes eiendeler og gjeld. Det skal blant annet fremgå hvem som er arvinger, etterkommere, og testamentariske arvinger. Hvis den avdøde hadde en samboer eller ektefelle, skal det også gjøres et skifte. Det innebærer at den gjenlevendes gjeld og eiendeler også skal registreres. En skifteoppgave kan inneholde særeie, for eksempel hvis det har vært en ektepakt. Særeie skal ikke deles under et skifte. Skifteoppgaven skal også inneholde en liste over hvem som er dødsbodeltagere. Alle disse skal innkalles til en skifteforretning. Skifteoppgaven skal sendes til skatteetaten for registrering.

Kan man tømme et dødsbo før skifteoppgaven er gjort?

Alle eiendeler på bankkontoer samt eiendeler i hjemmet skal forbli urørt inntil skiftet er fullført. Det eneste som kan endres eller håndteres er det som gjøres for dødsboets regning, som for eksempel å betale husleie og andre regninger. Inntil skiftet er ferdig, fungerer dødsboet som en egen juridisk person, noe som i prinsippet betyr at alt skal utføres som om den avdøde fortsatt levde. Hvis det er flere som har del i dødsboet, skal alle være informert om alt som gjøres i dødsboet.

Det er dessverre vanlig at det oppstår konflikter der de som står for dødsboet mistenker hverandre for å ha tatt eiendeler før skifteoppgaven. Den som tar eiendeler fra dødsboet før skiftet kan gjøre seg skyldig i bedrageri og underslag.

Hvem kan lage en skifteoppgave?

Det er visse formkrav til hvordan en skifteoppgave skal utføres, og hvem som kan lage en. Det er etablerte praksiser for hvordan man beregner verdien på eiendommen. En skifteoppgave har ikke en skattemessig betydning, men den har en juridisk betydning med tanke på fremtidige arveoppgjør. En skifteoppgave bør utføres innen tre måneder etter at personen er død. Hvem som helst kan opprette en skifteoppgave, så du som privatperson og pårørende kan om du ønsker gjøre det selv. Du finner et skjema for skifteoppgave på Skatteetatens nettside.

Du kan også engasjere hjelp til å lage en skifteoppgave, noe som kan være nyttig for å sikre at alt går riktig for seg, og at verdsettingen av løsøre i skifteoppgaven blir korrekt utført, samt å få støtte. Når det gjelder de som fører skifteoppgaven, skal det være to uavhengige personer som ikke er del av dødsboet eller etterarvinger. Disse skal bekrefte at skifteoppgaven er korrekt utført.

Det er også mulig å gjøre en skifteoppgave på nett, da det i dag finnes flere tjenester som tilbyr dette. Da får du hjelp med skifteoppgaven av eksperter, uten å måtte forlate hjemmet. Det finnes også selskaper eller juridiske representanter du kan ansette. Du kan også kontakte en boutredningsmann. Dette kan være nyttig i tilfeller hvor det oppstår konflikter mellom de etterlevende. Profesjonell hjelp med en skifteoppgave sikrer at regler angående dødsbo og annet overholdes.

Skifteoppgave og flytterengjøring

Både tømming av leilighet eller hus og flytterengjøring bør inkluderes i skifteoppgaven som en utgift. Denne kostnaden dekkes ikke av fradrag for husholdningsarbeid («RUT-avdrag») i Norge. Et dødsbo kan kun få skattefradrag for arbeid utført, som reparasjoner eller vedlikehold («ROT-arbeid»), før dødsfallet. Etterlatte barn kan heller ikke motta skattefradrag for arbeid utført i en forelders bolig etter dødsfallet.

Flytterengjøring av dødsboet gir altså ikke rett til skattefradrag. I tillegg, hvis det ikke er midler i dødsboet til å dekke rengjøring eller flyttehjelp, eller de pårørende selv ikke kan ta hånd om det, kan dette ansvaret falle på en utleier, hvis den avdødes bolig var en leiebolig. Flytterengjøring og flyttehjelp bør bestilles i dødsboets navn, ikke i de pårørendes.

Registrert skifteoppgave – hva skjer deretter?

Når skifteoppgaven er utført, skal den sendes til Skatteetaten for godkjenning. Dette har en behandlingstid på en til to måneder. Når skifteoppgaven er godkjent, kan man avvikle dødsboet og foreta et arveoppgjør. Dette gjøres ofte i flere trinn. Første skritt er å betale de gjeldene dødsboet har. Deretter kan en skifte av boet skje, og til slutt gjennomføres arveoppgjøret.

Arveoppgjør innebærer at man fordeler den avdødes eiendeler mellom arvingene og universale testamentmottakere. Dette kan først skje etter at en skifteoppgave er utført og alle gjeldene den avdøde hadde ved dødstidspunktet er betalt.

Når et arveoppgjør er gjennomført, opphører selve dødsboet å eksistere. Hvordan arven deretter skal fordeles angis i en handling som undertegnes av dødsbodeltagere. Hvis en boutredningsmann eller testamentfullbyrder forvalter dødsboet, kan ikke et arveoppgjør gjennomføres før vedkommende har meldt at boutredningen er ferdig. Et arveoppgjør er ikke obligatorisk; dødsbodeltagere kan enes om at dødsboet skal fortsette å eie avdødes eiendeler i et såkalt uskiftet bo.

Dødsbo og tømming av bohag

Når tiden er inne for å tømme bohaget, kan du med fordel bestille et firma som håndterer dødsbo og tømming av bohag. Ofte tilbyr disse firmaene helhetsløsninger, hvor de kan utføre en kostnadsfri vurdering av løsøret i dødsboet. Deretter kan verdien av disse trekkes fra kostnadene for tømming, rengjøring etter dødsbo med mer. Når det gjelder møbler fra dødsboet, kan disse selges som løsøre, eller beholdes av de etterlevende. Pass på at du velger et firma med godt rykte for å unngå svindlere som hevder at de vil rengjøre i bytte mot å få beholde møbler eller annet løsøre.

RUT-fradrag for dødsbo?

Dødsbo kan ha rett til RUT-fradrag, men kun for arbeid utført før dødsfallet. Det er altså ikke mulig å få RUT-fradrag for flytting eller flytterengjøring utført på vegne av dødsboet. Derimot, hvis en flytting eller rengjøring gjøres på grunn av dødsfallet, men utføres for en som fortsatt bor i boligen, kan vedkommende som vanlig benytte RUT-fradrag.

Tømming av dødsbo kan gjøres etter skifteoppgaven er klar

Tillatelse til å tømme dødsboet har du etter at skifteoppgaven er utført og registrert og godkjent av Skatteetaten. En skifteoppgave gir deg rett til å selge boligen og flytte penger. En registrert skifteoppgave fungerer som en slags legitimasjon for dødsboet og viser hvem som har rett til å representere det. Skifteoppgave kreves også for at en ny eier skal kunne registrere eiendommen på sitt navn.

En tømming eller flytting av bohag kan skje etter at skifteoppgaven er gjort og godkjent av Skatteetaten. De personene som er nevnt i denne har rett til å selge løsøre, bestille rengjøring og kontakte eiendomsmeglere.

Dødsbo flyttemelding og ettersending av post?

Mange av den avdødes kontakter er kanskje ikke klar over at personen har gått bort. Det vil fortsatt bli sendt post. Det du kan gjøre er å be om ettersending av posten eller endre adressen slik at posten kommer til personen som håndterer dødsboet. Også banker og myndigheter skal informeres, men dokumentene de sender vil gå til den avdødes adresse på grunn av taushetsplikten. Derfor er ettersending av post viktig å ordne.

Salg av dødsbo – hva gjelder

Du kan velge å selge hele eller deler av et dødsbo så snart en skifteoppgave er godkjent av Skatteetaten. Noen firmaer påtar seg å selge både løsøre og selve boligen, og de utfører også rengjøring, tømming og andre oppgaver relatert til dødsboet. Du kan selv tømme et dødsbo og deretter legge ut boligen for salg, enten gjennom en eiendomsmegler eller på annen måte. Du kan velge å flytte inn i et dødsbo, hvis du for eksempel er eneste arving, eller hvis dere er flere felles arvinger som blir enige. Et dødsbo forblir nettopp dette frem til et arveoppgjør har funnet sted.

Bohagsflytting i forbindelse med dødsfall

Det er mye å tenke på etter et dødsfall. Ønsker du å spare penger, kan det meste av det praktiske rundt skifteoppgaven og bohagsflytting gjøres selv. Husk bare på å sette deg inn i hva du har lov til å gjøre og hva du trenger de andre dødsbodeltagernes tillatelse til å gjøre. Vi håper dette har vært til hjelp for deg, og ta gjerne kontakt med oss med spørsmål slik at vi kan gjøre denne artikkelen enda bedre.

By  Андрій | 02-07-2024 |
Comments (0)