Byggetillatelse for større prosjekter – Trinn for trinn

Byggetillatelse er, som ordet antyder, en godkjenning du trenger for å bygge. Det er kommunens bygningsråd som utsteder byggetillatelser, så det er til dem du må søke.

Før du søker om byggetillatelse, er det visse ting du må sjekke og ta hensyn til. Det første og mest grunnleggende er tomtegrensene på din nye adresse. Sørg for at det du ønsker å bygge, vil være innenfor dine egne tomtegrenser og ikke vil påvirke naboens tomt på noen måte. Dette kan virke åpenbart, men det er unødvendig og kan betydelig forsinke byggeprosessen hvis du sender inn en søknad og bygningsrådet finner at bygget inntrenger på eller er plassert innenfor naboens tomtegrenser.

Bilde av et hus under oppføring med stillaser rundt, viser pågående arbeid i et boligområde. Perfekt for artikler om byggetillatelser og hjemmeutvidelser i Norge.
Bildet: Brett Jordan / unsplash.com

Forhåndsgodkjenning

Det kan være lurt å tenke på en forhåndsgodkjenning. Dette er en enkel måte å finne ut om kommunen tillater en type bygg på stedet du ønsker å bygge på. En forhåndsgodkjenning er ikke nødvendig, men kan spare deg for mye tid dersom bygningsrådet avslår søknaden din. Forhåndsgodkjenningen vil fortelle deg om stedet du ønsker å bygge på i det hele tatt er egnet for bygging. Du trenger ikke å ha med tegninger eller detaljerte planer for hva du ønsker å bygge. Forhåndsgodkjenning er særlig vanlig på landsbygda. I tettsteder har kommunen ofte detaljplaner som viser hvor det er tillatt eller ikke tillatt å bygge, og det er da unødvendig å søke om forhåndsgodkjenning. Du finner detaljplanene hos din kommune.

Når er byggetillatelse nødvendig

Når du har funnet ut at tomten du ønsker å bygge på er din og egnet for bygging, kan du starte søknadsprosessen for byggetillatelse. Byggetillatelse er nødvendig for de fleste typer byggearbeider, inkludert nybygg og tilbygg. Dette kan være alt fra å bygge et par meter gjerde til å bygge en helt ny eiendom. Selv byggearbeider som kun endrer innsiden av en eiendom krever ofte byggetillatelse. Tilbygg under 15 kvm er imidlertid unntatt fra kravet om byggetillatelse. På Direktoratet for byggkvalitet kan du lese nøyaktig hvilke regler som gjelder og når byggetillatelse er nødvendig. Det enkleste for å finne ut om byggetillatelse kreves er å kontakte bygningsrådet i din kommune, forklare hva du ønsker å bygge/forandre, og de vil informere deg om nødvendigheten av byggetillatelse.

Søknad om byggetillatelse

Når tiden er inne for å utforme selve søknaden om byggetillatelse, føler mange seg usikre, men prosessen trenger ikke å være så komplisert. Det viktigste er at alle nødvendige dokumenter er inkludert i søknaden din. Bygningsrådet i kommunen vil først sjekke at alle nødvendige opplysninger er med, og først når dette er bekreftet, starter selve behandlingen av saken. Det enkleste er å spørre bygningsrådet på forhånd om hvilke opplysninger som skal sendes inn. Det tar mye lengre tid å sende inn feil eller mangelfulle opplysninger enn å spørre direkte hva som kreves. En god tommelfingerregel er at jo mer informasjon du sender inn, desto raskere vil saken bli behandlet. Noen av tingene som alltid skal være med inkluderer:

  • Tegninger av det som skal bygges eller ombygges
  • Opplysninger om deg som søker
  • Opplysninger om eieren av eiendommen eller tomten
  • Opplysninger om hvem du har valgt som ansvarlig kontrollør
  • En kontrollplan (for større tilbygg eller nybygg, lages denne vanligvis på et senere tidspunkt)

Ansvarlig kontrollør og kontrollplan

For å få byggetillatelse for større prosjekter, må du ha en ansvarlig kontrollør og en kontrollplan. En ansvarlig kontrollør er en sertifisert person som utarbeider en kontrollplan og sørger for at den følges. Formålet med både den ansvarlige kontrolløren og kontrollplanen er å sikre at regler og lover i bygningslovgivningen følges. For mindre prosjekter er ikke en ansvarlig kontrollør nødvendig. En kontrollplan er en plan for inspeksjon av prosjektet ditt, utformet av eller sammen med din ansvarlige kontrollør.

Beslutning om byggetillatelse

Når alle nødvendige dokumenter og opplysninger er innlevert, tar bygningsrådet en beslutning om byggetillatelse. Hvis du får byggetillatelse, vil naboer og andre interessenter bli informert. De har deretter tre uker på seg til å anke avgjørelsen. Etter dette er avgjørelsen endelig og kan ikke ankes. Deretter kan det forekomme ytterligere diskusjoner med bygningsrådet om tekniske spesifikasjoner, noe som kalles teknisk samråd. Etter dette mottar du et startbevis, og ditt prosjekt kan begynne. Som du ser, er prosessen for å søke byggetillatelse for større prosjekter ganske lang og byråkratisk. Her finner du informasjon om mindre prosjekter som byggetillatelse for gjerder eller terrasser.

By  Андрій | 25-06-2024 |
Comments (0)