Byggetillatelse for gjerder, terrasser og Attefallshus

Å søke om byggetillatelse kan være en lang og komplisert prosess, spesielt for større byggeprosjekter. Selv om det ikke er vanlig å søke om byggetillatelse for å oppføre nye bygninger, kreves det ofte byggetillatelse for mindre konstruksjoner, slik som gjerder. Derfor er det viktig å forstå kravene for byggetillatelse for gjerder, da de fleste tillatelser faktisk gjelder slike mindre prosjekter.

Dette bildet illustrerer betydningen av å velge riktig materiale og design når man søker byggetillatelse for gjerder

Byggetillatelse for gjerder

Når det kommer til mindre prosjekter som gjerder, er det ofte spørsmål om det i det hele tatt er nødvendig med byggetillatelse. For visse typer gjerder og skillevegger trengs det ikke byggetillatelse. Det er den lokale bygningsmyndigheten i hver kommune som avgjør om det kreves byggetillatelse for den typen gjerde du planlegger å bygge. Dette besluttes vanligvis basert på gjerdets høyde og bredden på sprekker mellom plankene. Det kan være lurt å undersøke hvilke grenseverdier og prinsipper din kommune bruker, da disse kan påvirke designet på gjerdet ditt. Det kan spare deg for en byråkratisk prosess hvis du kan unngå å måtte søke om byggetillatelse for gjerder. Mange kommuner, inkludert Oslo og Bergen, har retningslinjer for når byggetillatelse kreves og når det ikke gjør det. Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig for din kommune, kan du kontakte den lokale bygningsmyndigheten.

Byggetillatelse for terrasser

Om det kreves byggetillatelse for å bygge en terrasse avhenger av hvor høyt over bakken terrassen skal være. Som med gjerder, er det ikke alltid nødvendig med byggetillatelse for å bygge en terrasse. Også her er det kommunen som avgjør om det kreves byggetillatelse. Mange kommuner har også retningslinjer for når det kreves byggetillatelse for terrasser.

Det er viktig å merke seg at hvis din terrasse ikke er på bakkenivå, men bygges over et tak eller lignende, kreves det alltid byggetillatelse. Det samme gjelder for innglassing av terrasser.

Attefallshus – 25 kvm på din egen tomt uten byggetillatelse

  • Melding til bygningsmyndighet: Du må sende en melding til kommunens bygningsmyndighet.
  • Tillegg til eksisterende hus: Huset må være et tillegg til et eksisterende hus med byggetillatelse.
  • Avstand fra nabo: Huset må bygges minst 4,5 meter fra naboens tomt uten naboens godkjennelse.
  • Mønehøyde: Huset kan ha en mønehøyde på opptil 4 meter.
  • Oppdeling av huset: Huset kan deles opp, for eksempel i 20 kvm bolig og 5 kvm lager.
  • Utvidelse og innredning: Det er tillatt å utvide huset med 15 kvm eller innrede en ekstra bolig, som for eksempel på loftet, i en enebolig uten byggetillatelse men med byggemelding.

Når byggetillatelse er nødvendig

Hvis det kreves byggetillatelse for ditt gjerde eller din terrasse, er prosedyren stort sett den samme som for større prosjekter. Se byggetillatelse for større prosjekter. Det som gjør det litt enklere å søke byggetillatelse for gjerder og terrasser, er at det ikke kreves noen kontrollansvarlig. Den kontrollplanen som skal føres trenger heller ikke å være spesielt omfattende, ettersom byggingen ikke skjer i så mange trinn. For å ikke gå glipp av annen viktig informasjon før din flytting, les vår sjekkliste før flytting!

By  Андрій | 24-06-2024 |
Comments (0)