Checklist

Receive all the checklists for your move in your inbox for free

Find out how much your move would cost
04-07-2024 - By Андрій

Å flytte fra hverandre – sjekkliste & tips for en smidig separasjon

Generelle tips for en så smidig separasjon som mulig og sjekklister med informasjon om hva som gjelder og hva man bør tenke på ved skilsmisse og når samboere går fra hverandre.

Generelle tips ved separasjon:

 • La sorgperioden ta slutt først. Før dere begynner å diskutere hvem som skal ha hva, er det bra å roe seg ned. Da unngår man potensiell uvennskap og kan se mer rasjonelt på hvem som skal ha hva. Forhåpentligvis blir separasjonen da enklere, og man kan skilles som venner.
 • Bestem hva som skal skje videre. Det er lettere å få en oversikt over hvem som trenger hvilke ting når begge parter begynner å få et bilde av hvordan de skal bo og leve.
 • Gå videre. Alene etter separasjonen? Det er en klisjé, men tåler å gjentas. Har separasjonen vært vanskelig eller ensidig, gjelder det å prøve å glemme den. Gjør ting. Ta opp kontakten med gamle venner. Skaff en ny hobby.

Har dere barn hjemme? Se Flytte fra hverandre med barn.

Sjekkliste ved separasjon – Gift:

 • Send inn søknad om skilsmisse til tingretten.
 • Hvis den ene parten ikke ønsker å skille seg og derfor ikke signerer papirene, gis det en seks måneders betenkningstid. (Denne betenkningstiden gis alltid når man har barn under 16 år sammen).
 • Bodeling – Alle deres eiendeler regnes sammen og deles deretter likt mellom dere. Bodeling er ikke et must, man kan selv håndtere all deling av bohaget.
 • Et felles rettslig ombud – Det er ofte nok med et felles rettslig ombud som hjelper dere å komme til enighet ved bodelingen. Kommer dere absolutt ikke til enighet, kan det være en god idé å ansette jurister.
 • Ektepakt – Man kan forhandle bort halvparten-hver-prinsippet gjennom en ektepakt. Spesifikke eiendeler kan sies å tilhøre den ene parten. Eiendeler som behandles i en ektepakt er da ikke en del av bodelingen.
 • Boligen – Hvis ingen annen avtale gjøres seg imellom, tilfaller den felles boligen den som anses ha størst behov for den. Den andre parten kompenserer økonomisk. Uavhengig av om dere flytter fra hverandre med hus, borettslag eller leiebolig, er det retten som avgjør hvem som har størst behov for boligen (hvis man absolutt ikke kan komme til enighet på egen hånd). Når boligen er en viktig del for begge parter, er det ofte fordelaktig å ha et felles ombud. Disse er vant til situasjonen og kan hjelpe dere med ulike alternativer. Slik unngår man en rettslig undersøkelse.
 • Har dere vært gift kortere enn fem år, kan dere avvike fra halvparten-hver-prinsippet i bodelingen. Dere deler da en mindre del. Dere deler tre femtedeler hvis dere har vært gift i tre år, fire femtedeler for fire år, og så videre.
 • Fast eiendom anskaffet som en følge av en arv trenger ikke alltid å inngå i bodelingen, avhengig av hvordan det er skrevet.

Sjekkliste ved separasjon – Samboere

En sjekkliste for dere som har vært samboere og skal flytte fra hverandre.

 • Bodeling – Hvis dere ikke blir enige om hvem som skal ha hva, kreves en bodeling. Hvis en part ønsker bodeling, må dette meldes inn senest ett år etter at dere har flyttet fra hverandre.
 • Bodeling for samboere (i henhold til samboerloven) innebærer at alt som er anskaffet for felles bruk, skal inngå i bodelingen. Vektleggingen ligger på den felles bruken. For eksempel, hvis en part betaler mer for en oppvaskmaskin, regnes oppvaskmaskinen likevel som eid likt av begge parter og inngår dermed i en 50/50 bodeling.
 • Ting anskaffet før forholdet men som er brukt felles inngår ikke i bodelingen. Hvis man for eksempel flytter inn i den ene partens bolig, tilfaller boligen den parten.
 • Unntak til ovennevnte punkt: Hvis den samboeren som ikke eier boligen har omsorgen for barn, eller hvis det foreligger andre ekstraordinære omstendigheter som gjør at den parten har et vesentlig større behov for boligen, kan vedkommende få bo igjen mot økonomisk kompensasjon.
 • Bil og båt inngår ikke i en bodeling (med mindre disse er betalt av begge parter).
 • Fritidsbolig inngår ikke i en bodeling. Den som står som eier av en eventuell fritidsbolig har retten til denne.
 • Et samboeravtale kan fungere som en slags ektepakt der det er mulig å forhandle bort gjenstander som dermed ikke inngår i en eventuell bodeling.