Checklist

Receive all the checklists for your move in your inbox for free

Find out how much your move would cost
17-01-2014 - By Admin

Pakkeinstruksjoner ved flytting

Å pakke i forbindelse med en flytting er krevende, dels fordi det tar lang tid å pakke ned alle eiendeler og dels fordi det kan være emosjonelt å gå igjennom og sortere gamle ting og minner. Sørg derfor for at du planlegger pakkingen godt og at du har ekstra tid til uforutsette hendelser. Husk også å rydde ut i ting du ikke lenger behøver. Dette kan du gi til veldedighetsorganisasjoner eller selge dem billig, det er fortsatt mange som blir glad for dine gamle ting selv om du ikke benytter dem lenger. Husk at dette også tar tid og krever planlegging.

Denne pakkeguiden gir deg instruksjoner og tips om hvordan du planlegger og gjennomfører pakkingen i forbindelse med flyttingen. Deretter finner du informasjon om pakking for respektive rom i boligen og hvordan du pakker flyttebilen mest effektivt.