Håndverkere

Å engasjere en håndverker når du skal bygge om eller renovere før inn- eller utflytting kan være en smart beslutning. En håndverker besitter som regel stor kunnskap og sørger for at arbeidet blir utført på en korrekt og estetisk flott måte.

Viktige punkt angående håndverkere

  • Skriv alltid under på en avtale med håndverkeren før arbeidet startes.
  • Krev referanser fra tidligere jobber som håndverkeren har utført.
  • Du skal ikke betale mer enn avtalt makspris. Still krav om at alle endringer av bestilt arbeid skal godkjennes skriftlig av deg før de påbegynnes.
  • Bestem en tid når arbeidet skal være utført og sørg for å inkludere klausuler i avtalen dersom avtalte tidsfrister ikke overholdes.

 

Håndverkere – mer informasjon

Bestill alltid tilbud fra ulike håndverkere for å skaffe deg et overblikk over hva arbeidet kommer til å koste og for å sammenligne forskjellige alternativ. Sammen kan dere enten avtale en fast pris, la arbeidet foregå på timebasis eller avtale en omtrentlig pris. Du har krav på å motta en spesifisert faktura på hvor mye som har gått til reisekostnader, arbeidskostnader og materialkostnader. Dersom dere har avtalt en omtrentlig pris kan ikke håndverkeren fakturere mer enn 15 % over prisoverslaget. Du må selv ha styr på hvordan du vil at resultatet skal bli, hva som må bestilles og hvor lang tid du ønsker at arbeidet skal ta. Vær ute i god tid for å bestille materialer, sene leveringer er ikke unormalt, ei heller at materialer ikke finnes på lager. Det verserer historier om personer som blir utsatt for svindel, også i byggebransjen, og det er derfor en god idé å ikke betale før arbeidet er utført (gjelder ikke materialkostnader). Lag en skriftlig avtale slik at begge parter er enige om betingelsene og kontroller at håndverkeren din er verifisert.

Aktiviteter

Ansett en håndverker 14-30 dager før flyttedato. Bestill material senest 56 dager før arbeidet skal påbegynnes.

By  Admin | 17-01-2014 |
Comments (94)

Comment