Flyttefirma

Et flyttefirma hjelper deg med å flytte. De fleste firmaene tilbyr tjenester som strekker seg fra utleie av flyttekasser til komplett flyttehjelp.

Viktige punkt angående flyttefirma

Husk å bestille flyttefirma i god tid. Månedsskifter er populære flyttetider og perioder hvor det kan være vanskelig å finne ledige firma.

Visse helhetsløsninger kan inkludere rengjøring og oppbevaring i kortere perioder.

Husk alltid å undersøke de gjeldende reglene dersom noe ødelegges eller forsvinner under flyttingen.

Prisen varierer avhengig av boligens størrelse, avstanden mellom bopelene og antall tjenester du ønsker å bestille. Vi anbefaler deg å be om en fast pris og undersøke prisene hos flere firma før du bestemmer deg.

Flyttefirma – mer informasjon

Hvor mange flyttetjenester du bør få hjelp til av et flyttefirma er an avveiing mellom tid og penger. Å flytte selv er billig, men tar mye tid og ofte er man avhengig av hjelp fra familie og venner. Husk at selv om du bestiller en komplett flytting er det du som må sørge for planleggingen av flyttingen og kontrollen av enkelte deler. Vi anbefaler at man selv tar hånd om verdifulle gjenstander og ting som kan gå i stykker. Seriøse flyttefirma har naturligvis forsikring dersom noe skulle ødelegges eller forsvinne under flyttingen, men disse forsikringene har betingelser, for eksempel er det ikke sikkert at du er dekket dersom noe går i stykker fordi du selv har pakket flyttekassene for tungt.

Hvis du vil lese mer:

Aktiviteter

Bestill flyttefirma 14-30 dager før flyttedato.

By  Admin | 17-01-2014 |
Comments (8)

Comment